Bli medlem - kontakt

För inträde i föreningen krävs att medlemmen är företag eller gren av företag som driver yrkesmässig verksamt inom kategorin. Medlem skall vara verksam med produkter avsedda för det dukade bordet, hemutrustning, gåvo- och presentartiklar, dekorationsartiklar eller övriga bosättningsartiklar.

Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse som beslutar i ärendet. Styrelsen eller den av styrelsen utsedd person beslutar om tillträde. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

Vid inträdet skall medlem bekräfta att man tagit del av föreningens stadgar varvid insatsen skall inbetalas.

Önskar du bli medlem eller få ytterligare information? Kontakta oss genom formuläret.