BID

Det här är BID - Branschföreningen för interiör & design

BID är en aktiv engagerad branschorganisation med omfattande affärsnätverk som tar handel på största allvar. Bland våra medlemmar finns leverantörer, detaljister, agenter, enskilda butiker och e-handlare. BID har experter med lång erfarenhet inom flera av de områden som våra medlemmar identifierat som viktiga och ger handfast och konkret rådgivning.

BID skapar förutsättningar för sina medlemmar att bli framgångsrika och lönsamma. Det gör BID genom aktiviteter, kunskapstillförsel för utveckling som genererar till ökad tillväxt för branschen. Det görs också genom ett starkt engagemang och kunskap om branschen. Genom affärsnätverk, fokusområden, säljplattform, digitalisering och expertrådgivning, partners och fördelaktiga avtal. BID stödjer sina medlemmarna genom att också vara en remissinstans. Det är bra att hålla ihop och agera som en bransch. 

Röster från medlemmar:

”Det finns flera anledningar för oss att vara medlemmar i BID. Gemenskapen som du får med branschkollegor och att få del av HUI-information om hur handeln går för våra produktgrupper är några av dem, samt dessutom har du flera förmånliga avtal på olika köp av bilar, hotell och försäkringar. Att få vara med i utvecklingen av Validoo som kommer att vara en central för inmatning av produkter i framtiden är också en värdefull del av att ha BID som vår branschorganisation, eftersom det kommer att ställas högre krav på leverantören för information om dennes produkter till konsument.”

Ingmar Persson, VD, Briscapo

"Att vara medlem i BID gör att jag kan vara trygg med att frågor som rör vår gemensamma bransch behandlas och belyses från alla delar av branschen. Det gör att vi som bransch adresserar och löser branschspecifika frågor på ett sätt där alla perspektiv värderas, allt från den enskilda butiken till butikskedjor och leverantörer. Det är viktigt för oss att ha den dialogen som driver branschen framåt."

Daniel Driving, VP Sales Nordic, Fiskars Group

”Jag representerar butikskedjan Önska, som är en mycket liten organisation. För vår del är BID väldigt värdefull då vi får ingå i större upphandlingar och projekt som vi annars inte hade klarat lika bra själva. Till exempel ser jag mycket fram emot att den gemensamma plattformen för informationshämtning, Validoo, ska komma på plats. Det kommer ge oss möjlighet att ge både kunder och myndigheter korrekt information på sekunden om de produkter vi säljer i butikerna. Sedan får vi branschfakta via HUI, som jag också har mycket nytta av i mitt arbete. Sist men inte minst är den här branschen unik, med sin goda relation mellan både leverantörer och återförsäljare, så det blir dessutom mycket trevlig samvaro.”

Kicki Kopsch,Styrelseordförande, Önska butikerna