Branschföreningen för interiör & design

Branschföreningen för Interiör & Design, BID har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla marknadsinformation, utverka avtal med andra samarbetspartners samt i övrigt driva frågor som ökar intresset för interiör och design.

Medlemmarna har möjlighet att ta del av HUI BranschIndex genom halvårsvisa rapporter. 

Föreningen har ett hängavtal med DLF - vilket berättigar medlemmar till förmånliga avtal med ett antal leverantörer, såsom:

  • Scandic Hotels 
  • Circle K 
  • Office Depot
  • Bilia