BID

Bli medlem redan idag

Varför bli medlem?

 • BID är den aktiva branschorganisationen som driver branschen framåt.

 • BID skapar tillväxt, utveckling och framgång genom branschaktiviteter.

 • BID hjälper medlemsföretagen att bli lönsamma och attraktiva på sin marknad.

 • BID ger möjligheter till affärsframgång.

 • BID visar trend och framtidsriktning.

 • BID ger konkurrensfördel .

 • BID ger affärsnätverk - värdefulla kontakter.

Tillsammans blir branschen stark, attraktiv och framgångsrik!

BID expanderar och tar nu nästa kliv för att möta branschens behov. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller annat som är viktigt att lyfta!

Kontakta Marie på marie@bidsverige.se eller 076-714 5033

BIDs partners

PartnerloggorMARSjpg

Medlemsförmåner

 • Juridisk rådgivning

 • Rådgivning och utbildning inom digitalisering

 • Branschstatistik

 • Tillgång till produkt/masterdata

 • Deltagande BIDs Expodag med föreläsningar, trendspaning samt branschmingel

 • Inbjudningar BIDs aktiviteter

 • Partnerskap mediapaket i Norden

 • Exklusiva erbjudanden från leverantörsföretagen

 • VIP-erbjudande för mässor

 • Synlighet i BIDs digitala kanaler

 • Samarbetsavtal med fina rabatter på konferens & logi, bil, bensin, kontorsprodukter m.m.

För inträde i föreningen krävs att medlemmen är ett företag eller en gren av ett företag som driver yrkesmässig verksamhet inom kategorin. Medlem skall vara verksam med produkter avsedda för det dukade bordet, hemutrustning, gåvo- och presentartiklar, dekorationsartiklar eller övriga bosättningsartiklar. Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse som beslutar i ärendet. Styrelsen eller den av styrelsen utsedd person beslutar om tillträde. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

Vid inträdet skall medlem bekräfta att man tagit del av föreningens stadgar varvid insatsen skall inbetalas.